Header


Före
Så här ser Aqua Detox ut
vid start av en behandling
Efter
Så här kan Aqua Detox se
ut efter behandling.
Resultatet är individuellt

Aqua Detox fotbad - rening av kroppen på cellnivå

Aqua Detox hjälper kroppen att utsöndra slaggprodukter och toxiner främst genom den naturliga vägen - urin, avföring och svett.
Sunda individer kan förväntas känna sig piggare, lättare och må bättre.
Många med smärtor av olika arter så som svullna leder och fibromyalgi kan känna smärtlindring efter några behandlingar.
Lever och njurar får hjälp att lättare och effektivare sköta sina uppgifter - att eliminera slaggprodikter och toxiner.
Även eksem förbättras i många fall.

De positiva effekterna märks på flera områden:

Det finns människor som INTE bör använda Aqua Detox:

De som har pacemaker, njurtransplantationer eller andra organtransplantationer och på grund av det tar immunsuppresiva medel.
Epileptiker (endast under proffisionell övervakning).
Havande och ammande kvinnor (någon behandling innan man vet om graviditeten har ingen negativ effekt men man bör avstå från fler behandlingar).


www.aquadetox.se