Header


Klassisk svensk massage/Behandlande massage

Skapar anatomisk medvetenhet, kunskap om de kroppsliga sambanden och kopplingarna mellan kropp och själ.