Header


Öra Öronakupunktur

Öronakupunktur är en behandlingsform som bygger på teorin att öronen är en spegel av kroppens funktioner och organ.
Genom att stimulera en specifik punkt i örat kan man därför få smärtlindring samt förebygga och behandla obalanser.
Behandlingen frigör endorfiner, kroppens egna ämne som liknar morfin och har en smärtstillande effekt.
Öronakupunktur kan tillexempel ge lindring till:

Man kan använda traditionella akupunkturnålar som får verka ca 40 minuter och tas sedan bort, så kallade korttidsnålar.
En långtidsnål är ca 1,5mm lång som tejpas fast och får sitta kvar 7-10 dagar.
Vill man inte använda nål kan man använda frön eller magneter, även de tejpas fast och sitter kvar samma tid som långtidsnålarna.
Det finns även elektrisk behandling, genom små stötar stimulerar man de valda punkterna i örat.