Header


Lotorpsmetodens hemsida Toracal mobilisering/Andningsmassage enligt Lotorpsmetoden

Lotorpsmetoden är en mycket effektiv metod som bygger på klassisk svensk massage för att behandla andningsrelaterade problem som till exempel:

Behandlingsresultaten har varit mycket lyckade och många personer med andningsrelaterade åkommor har blivit så mycket bättre att de helt enkelt kunnat sluta med medicering.
Metoden inriktar sig på massage av andningsmuskulaturen och det ingår även andningsövningar för att andas bättre och patienten får hjälp med att verkligen tömma lungorna.
Effekten av detta är ofta häpnadsväckande kraftig och många känner en omedelbar effekt och förbättring av problem som kan ha varat i åratal.
Ett vanligt problem, framförallt i samband med stress och andningsrelaterade problem som till exempel hosta och doftallergi, är att man hamnar i så kallad hög och snabb andning.
Denna typ av andning innebär att många andningsmuskler utnyttjas dåligt och med tiden blir stelare och orörligare.
Oftast är det utandningsmusklerna som framförallt påverkas på detta sätt.
Man blir dålig på att andas ut vilket leder till att lungorna aldrig riktigt töms på gammal luft.
Slaggprodukter, framförallt koldioxid blir kvar i kroppen.
Resultatet av detta blir att syreinehållet i luften i lungorna blir sämre och detta leder till problem i kroppen.